Remedies Speciaal Info

INFORMATIE OVER

DE STRALENDE ZON SPECIAAL REMEDIES

ZACHTE MIDDELEN MET EEN DIEPGAANDE WERKING

Vrijwel alle producten van De Stralende Zon worden door ons in Nederland
met de hand vervaardigd uit natuurzuivere grondstoffen.

 

HET ONSTAAN VAN DE REMEDIES IN EEN KORT BESTEK

 

Ruim 35 jaar geleden, toen ons bedrijf nog ‘Het Zonnetje’ heette, begon ik steeds vaker, wanneer ik stenen en kristallen had ingekocht, ingevingen te krijgen om bepaalde stenen of kristallen apart te houden en niet in de verkoop te doen. Ik had geen idee waar dat goed voor was, maar had een sterke drang om zo te handelen. Hetzelfde ervoer ik met planten die ik op allerlei plaatsten tegenkwam: in de natuur, op straat, in wegbermen e.d. Ik nam ze mee en plantte ze in de tuin achter onze winkel.
In die tijd kwam ik in contact met producten als de Bach Bloesemremedies en de Edelsteen Remedies. Producten die we in onze winkel gingen verkopen. Met de wens onze cliënten goed te kunnen adviseren verdiepte ik me in het verschijnsel remedies. Daar kwam ik al snel met mijn hoofd niet meer uit. Als ik bijvoorbeeld naar aanleiding van een bepaalde vraagstelling de 38 Bach Remedies doorlas leken er al gauw zo’n 20 stuks geschikt te zijn.
Ik ervoer de teksten als positief, maar niet persoonlijk genoeg, te algemeen.
Hetzelfde kwam ik tegen bij de benadering middels symptomen. Hoe kon een bepaalde remedie geschikt zijn voor iemand met een bepaald symptomenbeeld, zonder dat er naar de achtergronden van dat symptomenbeeld werd gekeken? Als je 10 mensen hebt met hoofdpijn lijkt de kans me zeer groot dat er 10 verschillende achtergronden zijn die zich kunnen uiten met eenzelfde symptoom: hoofdpijn.
Voor mij werd duidelijk dat, indien ik persoonlijke adviezen wilde geven, ik dit niet kon doen met de algemene teksten die mij ter beschikking stonden. Sterker nog, ik kwam tot de slotsom dat wanneer ik zou gaan bedenken wat iemand nodig zou hebben, ik feitelijk zou werken met allerlei algemene kennis die in mijn geheugen is opgeslagen. Dit vond ik te beperkt en niet persoonlijk genoeg. De oplossing lag, dacht ik, in het leren van verschillende testtechnieken. Eerst leerde ik pendelen. Later leerde ik werken met spiertesten, vanuit technieken als touch for health, kinesiologie, nei e.d. Het werken met deze testtechnieken opende een hele wereld voor mij. Feitelijk kreeg ik hierdoor de mogelijkheid om op zeer veel vragen te kunnen antwoorden, zonder dat mijn gedachten daar tussen zaten.
Toen ik deze technieken wat langer had toegepast,, begon ik te merken dat ik bij steeds meer vragen het antwoord al kreeg nog voor ik de testtechniek had toegepast.

Rond die tijd was het dat me kant en klare recepten voor remedies begonnen ‘in te vallen’.
Ik wist niet waar die recepten voor dienden, maar ben ze wel gaan maken.
Het bijzondere, bijkans voor mij onbegrijpelijke, was dat van de eerste + 30 recepten die me invielen, alle ingrediënten in de vorm van kristallen, stenen en planten, achter de winkel en in de winkeltuin al klaar stonden!
Tussen het ontvangen van recepten door kreeg ik ook de bedoeling van de recepten door. Aanvankelijk stond ik hier sceptisch tegenover. Ik kon nauwelijks geloven wat er gebeurde. Om duidelijkheid te krijgen heb ik de remedies aan verschillende therapeuten aangeboden, met het verzoek ze te testen. De respons was steeds dezelfde:de middelen bleken te werken op de gebieden die waren aangegeven! Bovendien bleek nog vaker dat ze werden uitgetest voor zaken die -nog-  niet aangegeven waren. Ze bleken een breed spectrum werking te hebben. Bovenal bleken ze de gebruikers te helpen zich bewust te worden van de achtergronden van hun klachten!

Met de nodige schroom heb ik op een zeker moment de eerste 6 remedies in onze winkel gezet. Nog diezelfde dag kwam er een therapeute met een kinesiologische praktijk de winkel binnen. Ze had voor een cliënt uitgetest dat er in onze winkel een middel voor hem aanwezig was. Ze had op een briefje staan waar het middel dat ze zocht voor moest zijn. Ze liep even testend rond door de winkel, kwam bij mijn eerste 6 remedies uit en testte er een uit.
Daar stond dus precies die beschrijving bij waar ze naar op zoek was!
Tja, hoe te omschrijven hoe ik mij voelde en wat ik dacht? Misschien kun je je er iets bij voorstellen!
Feit is dat dit soort belevenissen bij ons nu vrijwel dagelijks voorkomen, hoewel ik er steeds weer een gevoel van verwondering bij heb.

 

OVER HET GEBRUIK VAN DE REMEDIES


Uit het voorgaande kun je opmaken dat het, tot op zekere hoogte, weinig zin heeft om de teksten bij de remedies te lezen in de hoop de remedie te vinden die op dit moment bij je past. De teksten zijn beperkt en niet persoonlijk. Testtechnieken of je intuïtie gebruiken zijn de meest persoonlijke manieren. Je kunt uiteraard ook advies vragen aan een ter zake deskundige.
Wanneer er een remedie voor je is uitgetest is het doorgaans af te raden te gaan lezen waar die remedie voor is. Hier geldt hetzelfde: de tekst is te beperkt. Bovendien ontneemt het lezen van een dergelijke tekst je voor een groot deel de mogelijkheid om zelf onbevangen waar te nemen wat de desbetreffende remedie je brengt. Want als je uitgaat van het smalle uitzicht dat de tekst van een remedie je biedt op de mogelijkheden van die remedie, dan doe je jezelf te kort. De werking van de remedies is veel breder dan wat er in de tekst staat. Denk alleen al aan iets als de unieke interactie die er plaats vindt wanneer je een remedie inneemt.
Van jou is er maar één!
Voor de volledigheid wil ik nog even terugkomen op de omschrijvingen van de remedies:
Ik schreef dat de teksten van de werkingen van de remedies me invallen. Daarnaast heb ik in voorkomende gevallen delen van reeds aanwezige kennis uitgetest en gebruikt.

De Stralende Zon Remedies zijn middelen die je kunnen helpen bewust te worden van de oorzaken van je klachten en/of problemen, waardoor je jezelf in staat kunt stellen hier gericht en kernachtig op te reageren. De remedies werken openend, helend en geven inspiratie, zodat je die inzichten aangeboden kunnen worden waardoor heling mede mogelijk wordt. De Stralende Zon Remedies zijn bedoeld als hulp bij het proces waarin je verkeert en zijn geen medicijnen. Bij onduidelijkheid over de aard van jouw klachten adviseer ik je een arts te raadplegen.

 

GEBRUIKSAANWIJZING


De Stralende Zon Remedies kunnen worden ingeno­men, vernevelt, verdampt of op de huid aangebracht worden. Je kunt ze mengen met massageoliën.
Het verdampen kan ook in combinatie met etherische oliën. Bedenk dat etherische oliën brandbaar zijn en dat de remedies alcohol bevatten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor welke ontstane schade dan ook. Combinaties onderling of met andere middelen zijn goed mogelijk, ook met allopathische.

Algemene dosering: 8 druppels verdeeld over de dag desgewenst met wat water innemen, waarvan de eerste druppel direkt na het ontwaken en de laatste zo dicht mogelijk voor het slapen gaan. Sta iedere keer als je een druppel inneemt, in positief gestelde termen, stil bij de reden(en) waarom je het middel neemt, dit bekrachtigt de werking! Bij uitzondering wordt bij sommige remedies een andere dosering of gebruik aangegeven.
Realiseer je dat elke remedie een andere trilling vertegenwoordigt. Dit betekent, in relatie tot de gebruiker, dat voor elke soort remedie een andere dosering van toepassing is. In onze ervaring zijn de doseringen van De Stralende Zon Remedies over het algemeen zeer laag.

Voor alles geldt echter dat het testen (bv. middels pendelen of kinesiologie) of intuïtief bepalen van het gebruik en de dosering verreweg de voorkeur geniet, aangezien met deze manieren de dosering en het gebruik zo nauwkeurig mogelijk op jou afgestemd kunnen worden!
Bewaar de remedies op kamertemperatuur of koeler. Ze zijn dan ongeveer 10 jaar houdbaar. Tevens is het mogelijk om een persoonlijk op jou afgestemde remedie te laten maken. Je kunt hiervoor contact met mij opnemen.

Michael Inden

 

De inhoud van een remedieflesje is ca 10 cc (=220 druppels).
 

Aanbevolen literatuur:

 
  • Het Edelstenen Handboek van O. Cochie

  • Handboekje van de Edelsteen-Remedies van A. Korse

  • Mijn Steen-Mijn Leermeester / Praat eens met Planten van M. Leene

  • Bach Bloesemtherapie van M. Scheffer

  • Edelstenen Boek van Tijl en Lamme

  • Plantenzielen / Wezen en Krachten van Metalen van M. Uyldert